Go to content

Category: Nyheter

20/06/2021

Verdens dag for flyktninger

Flyktninger som kommer til Norge bærer med seg sin historie, der tap, savn og kriser er en del. Samtidig bærer de med seg håp, drømmer og ressurser.

02/06/2021

Regionale og fylkesvise nettverk

Når vi skal hjelpe barn, unge og voksne som utsettes for krenkelser og belastende livssituasjoner, forutsetter det at vi får til godt samarbeid på tvers av fag og etater.

15/04/2021

Tettere digitalt på krisearbeid

Fagfolk og frivillige som jobber med krise- og katastrofehåndtering, trenger kunnskap, øving og noen å rådføre seg med. Derfor lanserer RVTS nå psykososialberedskap.no som en nasjonal ressurs, der det er enkelt å ta kontakt med spesialrådgivere i RVTS-ene.

05/03/2021

Praktisk samtaleverktøy om seksualitet

Samtaler med unge om seksualitet innebærer alt fra å kunne snakke om den sunne, lekne seksualiteten til grensesetting, både for seg selv og andre. Å gi voksne konkret og praktisk hjelp til slike samtaler, er ideen bak Play it Right.