Guide og app for flyktningforeldre – og e-læringskurs for hjelpere

Mange flyktningfamilier opplever store utfordringer etter krig, forfølgelse og flukt.

Utfordringene blir ofte forsterket av at pågående krigshandlinger kan ramme familie og venner som befinner seg i hjemlandet eller nær konfliktområder. Nyheter om flere pågående kriger, kan skape utrygghet og vekke overveldende minner hos både voksne og barn. Mange flyktningforeldre kan bli usikre på hvordan de kan snakke med og trygge barna sine.

«Guide for flyktningforeldre» kan være til god hjelp for mange. Der gir Atle Dyregrov og Magne Raundalen anbefalinger til foreldre om hvordan de kan snakke med barna om det de har opplevd og hvordan de reagerer. Det er utarbeidet en app som supplement til guiden. Guiden og appen er oversatt til en rekke språk. Materialet er laget for foreldre som er asylsøkere, men er også relevant for bosatte flyktninger.

I tillegg er det utviklet et e-læringskurs for fagfolk som hjelper foreldre og barn. Der presenteres foreldreguiden. Kurset gir kunnskap om traumer, traumatiske reaksjoner, barns utvikling og tilknytning, og inneholder kasuspresentasjoner og refleksjonsøvelser.
Foreldreguiden, appen og e-læringskurset er utviklet av Senter for krisepsykologi (SfK), Røde Kors i Danmark og Hero Norge AS, og finnes på flyktning.net

Denne nyhetssaken hører til nyhetsserien Hjelp til hjelperen og flyktningen i en verden preget av konflikt.