Gå til innhold
13/09/2022

RVTS-konferansen: Trygge fagfolk gjennom 15 år

I år fyller de fem regionale RVTS-sentrene 15 år! I disse årene har vi jobbet for å gjøre dyktige fagfolk enda bedre, og styrke kompetansen om vold, traumer og selvmordsforebygging. Jubileet markerer vi ved å invitere DEG til å bli med oss på en heldags fagreise i vår samlede kompetanse.

06/09/2022

Introduksjonskurs EXIT

RVTS Nord i samarbeid med Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon (NIKUT) og Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Salten (RKK-Salten) arrangerer denne høsten opplæring for EXIT-gruppeledere

26/08/2022

Ny og oppdatert versjon av Istanbul-protokollen

Ny og oppdatert versjon av «The Istanbul Protocol. Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

19/08/2022

Kunnskapsmiljøer styrker samarbeidet

Kunnskapsmiljøene i Norge som jobber med vold og traumatisk stress styrker nå det faglige og strategiske samarbeidet. Ett av tiltakene er å etablere en norsk traumeforening; Norwegian Society for Traumtic Stress Studies.