Medkvinner og Lørdag kl 2

Mange flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge, har forlatt hele sitt sosiale nettverk i hjemlandet. De må starte et nytt liv i et nytt land, der de ikke kan språket, systemet, og ikke alltid kjenner noen som kan hjelpe dem i en vanskelig situasjon.

Mange flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge, har forlatt hele sitt sosiale nettverk i hjemlandet. De må starte et nytt liv i et nytt land, der de ikke kan språket, systemet, og ikke alltid kjenner noen som kan hjelpe dem i en vanskelig situasjon.

Etter at 27 år gamle «Sarah» druknet seg selv og to av sine barn på Fagereng i 2019 (link til forrige sak), fant Undersøkelses,., rapport at det finnes hindre mot å søke hjelp for nyankomne flyktninger og asylsøkere. En gruppe kvinner fant etter ulykken sammen med et ønske om forhindre at en slik tragedie skulle skje igjen. To av disse var Helena Roos som hadde vært «Sarahs» jordmor, og Line Marie Wold som skrev kronikken «Folk trenger folk».

Gruppen med kvinner startet lavterskeltiltakene Lørdag kl 2 og Medkvinner. I denne videoen forteller de litt om bakgrunnen for at de ønsket å starte tiltakene, og hvordan det å legge til rette for arenaer der man blir sett av andre og får noen å snakke med, kan forebygge at mennesker går uten den hjelpen de trenger.

Lørdag kl 2 møtes hver lørdag kl 14.00 på Nord Norsk Kunstmuseum. Det er gratis, og man trenger ikke melde seg på. Tilbudet er åpent for alle kvinner, og man kan ta med seg barn.  Medkvinner er frivillighetsbasert, og driftes under Røde Kors. De frivillige kvinnene snakker 13 forskjellige språk, og hjelper nyankomne flyktningkvinner med alt fra å forstå hvilke produkter de trenger fra butikken, til hvordan man bestille time hos helsetjenester. For henvendelser til Medkvinner finner du mer informasjon her.