Flyktninghelse og tvungen migrasjon

Flyktninger og asylsøkere er ikke en ensartet gruppe. Utfordringene deres er ofte komplekse. RVTS Nord sitt mål er å bidra til at flyktninger og asylsøkere tilbys likeverdige offentlige tjenester

Mange flyktninger og asylsøkere har opplevd alvorlige traumer. De kan komme av krig, overgrep eller tortur i hjemlandet. I tillegg kan selve flukten være traumatiserende. For mange blir det enda mer belastende å leve i eksil, med store omveltninger og en usikker framtid. Samtidig kan livet i tvungen eksil by på trygghet og nye muligheter. Enslige mindreårige som kommer til Norge, er en spesielt sårbar gruppe.

I arbeidet med flyktninger og asylsøkere er Norge forpliktet til å overholde internasjonale konvensjoner som MenneskerettighetserklæringenFlyktningkonvensjonen og FNs Torturkonvensjon.

Det er en rekke mangler i systemet og problemer med rettssikkerheten for flyktninger. Arbeidet med denne befolkningsgruppen krever derfor forståelse og respekt for forskjellige kulturer og kompetanse utover ett enkelt fagområde. Våre samarbeidspartnere kan derfor være helsevesen, barnevern, skole, utlendingsmyndigheter og politi.

Ressurssider