Ingrid har en bachelor i journalistikk og profesjonsstudiet i psykologi

Hun har jobbet som journalist, og har erfaring med miljøarbeid fra spesialisthelsetjenesten og kommune.

Hun har en klinisk bistilling med behandling av traumatiserte flyktninger og pasienter med flerkulturell bakgrunn.