Gå til innhold

RVTS Nord

Forebygging av vold og ekstremisme blant ungdom
RVTS Nord, Troms politidistrikt og Tromsø kommune inviterer til den digitale konferansen: Å våge å se forbi ulike voldsuttrykk

Nyheter fra RVTS Nord

En fagressurs for deg som jobber med:

Vi gjør fagfolk bedre rustet til å møte traume- og kriseutsatte mennesker

RVTS Nord er et kompetansesenter innen flyktninghelse, selvmordsforebygging, vold, overgrep og traumatisk stress. Vårt senter har et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, veiledning og digitale ressurser. Vi er en tjeneste for tjenestene, og driver ikke behandling.