Gå til innhold

RVTS Nord

Nyheter fra RVTS Nord

20/06/2021

Verdens dag for flyktninger

Flyktninger som kommer til Norge bærer med seg sin historie, der tap, savn og kriser er en del. Samtidig bærer de med seg håp, drømmer og ressurser.

En fagressurs for deg som jobber med:

Vi gjør fagfolk bedre rusta til å møte traume- og kriseutsatte mennesker

RVTS Nord er et kompetansesenter innen flyktninghelse, selvmordsforebygging, vold, overgrep og traumatisk stress. Vårt senter har et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, veiledning og digitale ressurser. Vi er en tjeneste for tjenestene, og driver ikke behandling.