Gå til innhold

RVTS Nord

Barnets beste: Hvordan kan vi jobbe sammen for å forebygge vold og overgrep mot barn og unge?
Vi inviterer til en digitale konferanse om forebygging av vold og overgrep mot barn og unge i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark og RVTS Midt

Nyheter fra RVTS Nord

15/04/2021

Tettere digitalt på krisearbeid

Fagfolk og frivillige som jobber med krise- og katastrofehåndtering, trenger kunnskap, øving og noen å rådføre seg med. Derfor lanserer RVTS nå psykososialberedskap.no som en nasjonal ressurs, der det er enkelt å ta kontakt med spesialrådgivere i RVTS-ene.

05/03/2021

Praktisk samtaleverktøy om seksualitet

Samtaler med unge om seksualitet innebærer alt fra å kunne snakke om den sunne, lekne seksualiteten til grensesetting, både for seg selv og andre. Å gi voksne konkret og praktisk hjelp til slike samtaler, er ideen bak Play it Right.

En fagressurs for deg som jobber med:

Vi gjør fagfolk bedre rusta til å møte traume- og kriseutsatte mennesker

RVTS Nord er et kompetansesenter innen flyktninghelse, selvmordsforebygging, vold, overgrep og traumatisk stress. Vårt senter har et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, veiledning og digitale ressurser. Vi er en tjeneste for tjenestene, og driver ikke behandling.