Gå til innhold

RVTS Nord

Barnesamtaler og forebyggende opplæring til barn
Samtaler med barn og unge, er en viktig del av både avdekking og oppfølging av utsatthet for vold eller seksuelle overgrep

En fagressurs for deg som jobber med:

Vi gjør fagfolk bedre rustet til å møte traume- og kriseutsatte mennesker

RVTS Nord er et kompetansesenter innen flyktninghelse, selvmordsforebygging, vold, overgrep og traumatisk stress. Vårt senter har et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, veiledning og digitale ressurser. Vi er en tjeneste for tjenestene, og driver ikke behandling.

Nyheter fra RVTS Nord