Gå til innhold

RVTS Nord

En fagressurs for deg som jobber med:

Vi gjør fagfolk bedre rustet til å møte traume- og kriseutsatte mennesker

RVTS Nord er et kompetansesenter innen flyktninghelse, selvmordsforebygging, vold, overgrep og traumatisk stress. Vårt senter har et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, veiledning og digitale ressurser. Vi er en tjeneste for tjenestene, og driver ikke behandling.

Nyheter fra RVTS Nord

18/12/2018

Rekonstruksjon Utøya

«Rekonstruksjon Utøya» var den første planlagte filmen om 22.juli. Planleggingen,…

14/12/2018

SNAKKE

Under Januarkonferansen som arrangeres av nettverket av instanser i Tromsø som arbeider…