Gå til innhold

RVTS Nord

Nyheter fra RVTS Nord

13/09/2022

RVTS-konferansen: Trygge fagfolk gjennom 15 år

I år fyller de fem regionale RVTS-sentrene 15 år! I disse årene har vi jobbet for å gjøre dyktige fagfolk enda bedre, og styrke kompetansen om vold, traumer og selvmordsforebygging. Jubileet markerer vi ved å invitere DEG til å bli med oss på en heldags fagreise i vår samlede kompetanse.

06/09/2022

Introduksjonskurs EXIT

RVTS Nord i samarbeid med Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon (NIKUT) og Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Salten (RKK-Salten) arrangerer denne høsten opplæring for EXIT-gruppeledere

26/08/2022

Ny og oppdatert versjon av Istanbul-protokollen

Ny og oppdatert versjon av «The Istanbul Protocol. Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Vi gjør fagfolk bedre rusta til å møte traume- og kriseutsatte mennesker

RVTS Nord er et kompetansesenter innen flyktninghelse, selvmordsforebygging, vold, overgrep og traumatisk stress. Vårt senter har et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, veiledning og digitale ressurser. Vi er en tjeneste for tjenestene, og driver ikke behandling.