Gå til innhold

RVTS Nord

Januarkonferanse 2021
Nettverket for instanser i Tromsø som arbeider med vold og seksuelle overgrep har med dette gleden av å invitere til den syvende Januarkonferansen.

Nyheter fra RVTS Nord

11/12/2020

EXIT – opplæring i Bodø

I forbindelse med økte ankomster av enslige mindreårige asylsøkere (EMA) til Norge i 2015-16, arrangerte RVTS Nord i samarbeid med NIKUT, opplæring av kursledere i EXIT.

En fagressurs for deg som jobber med:

Vi gjør fagfolk bedre rustet til å møte traume- og kriseutsatte mennesker

RVTS Nord er et kompetansesenter innen flyktninghelse, selvmordsforebygging, vold, overgrep og traumatisk stress. Vårt senter har et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, veiledning og digitale ressurser. Vi er en tjeneste for tjenestene, og driver ikke behandling.