Gå til innhold

RVTS Nord

Sammen om mestring av vold og seksuallovbruddsproblematikk
Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, SIFER-Nord, og RVTS Nord inviterer ansatte i kommuner, kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenester til digital konferanse

Nyheter fra RVTS Nord

05/02/2021

Januarkonferansen 2021

Nettverket av instanser i Tromsø som arbeider med vold og seksuelle overgrep hadde satt sammen et variert og spennende program.

02/02/2021

Vil du bli vår nye kollega?

Vi er nå inne i et generasjonsskifte ved RVTS Nord. Flere medarbeidere går av med pensjon, og vi har derfor behov for nye krefter. I tillegg oppretter vi nye stillinger og lyser ut vikariat.

En fagressurs for deg som jobber med:

Vi gjør fagfolk bedre rustet til å møte traume- og kriseutsatte mennesker

RVTS Nord er et kompetansesenter innen flyktninghelse, selvmordsforebygging, vold, overgrep og traumatisk stress. Vårt senter har et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, veiledning og digitale ressurser. Vi er en tjeneste for tjenestene, og driver ikke behandling.