Gå til innhold

RVTS Nord

Tenk tanken
Konferanse 10-11. oktober:
Tenk tanken – en regional konferanse innen temaområdene Menneskehandel og Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

En fagressurs for deg som jobber med:

Vi gjør fagfolk bedre rustet til å møte voldsutøvere, traume- og kriseutsatte mennesker

RVTS Nord er et kompetansesenter innen flyktninghelse og tvungen migrasjon, selvmordsforebygging, vold og traumatisk stress. Vi er et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, veiledning og digitale ressurser. Vi er en tjeneste for tjenestene, og driver ikke behandling.