Gå til innhold

RVTS Nord

Informasjon, råd og hjelp i forbindelse med korona
Her kan dere finne informasjon,råd og hjelp som er nyttig i dagens situasjon

Nyheter fra RVTS Nord

29/06/2020

RESILIENS – Mennesker som viktigste ressurs

RVTS Nord har startet en nyhetsserie der vi løfter frem ressurser som er relevante for mange i situasjonen verden er i nå. Hva beskytter folk under store belastninger? Hvordan kan vi fremme resiliens på individnivå og i omgivelsene? Her er nyhet nummer 10 og den siste i denne serien.

En fagressurs for deg som jobber med:

Vi gjør fagfolk bedre rustet til å møte traume- og kriseutsatte mennesker

RVTS Nord er et kompetansesenter innen flyktninghelse, selvmordsforebygging, vold, overgrep og traumatisk stress. Vårt senter har et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, veiledning og digitale ressurser. Vi er en tjeneste for tjenestene, og driver ikke behandling.