Gå til innhold

RVTS Nord

Workshop bruk av sirkelveiledning for selvivaretakelse
Vi inviterer til workshop hvor fokuset er å utvikle et opplegg som kan implementeres i deltakernes egen arbeidshverdag, og brukes i RVTS Nord sin oppfølging av tjenester.

Nyheter fra RVTS Nord

23/10/2020

Kompetanseteamet

Ta kontakt med oss om du trenger konsultasjon i saker som omhandler barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd.

En fagressurs for deg som jobber med:

Vi gjør fagfolk bedre rustet til å møte traume- og kriseutsatte mennesker

RVTS Nord er et kompetansesenter innen flyktninghelse, selvmordsforebygging, vold, overgrep og traumatisk stress. Vårt senter har et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, veiledning og digitale ressurser. Vi er en tjeneste for tjenestene, og driver ikke behandling.