Gå til innhold

RVTS Nord

Hvordan snakke med barn du er bekymret for
Snakke skal øke fagkunnskap, men primært gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn.

En fagressurs for deg som jobber med:

Vi gjør fagfolk bedre rustet til å møte traume- og kriseutsatte mennesker

RVTS Nord er et kompetansesenter innen flyktninghelse, selvmordsforebygging, vold, overgrep og traumatisk stress. Vårt senter har et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, veiledning og digitale ressurser. Vi er en tjeneste for tjenestene, og driver ikke behandling.

Nyheter fra RVTS Nord