Om oss

RVTS Nord er et regionalt ressurssenter som skal bidra med kunnskap til tjenesteapparatet i Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard.

Vi tilbyr undervisning, kursvirksomhet, veiledning og konsultasjon innenfor:

  • Traumeforståelse og psykososial beredskap
  • Vold og overgrep
  • Forebygging av selvmord og selvskading
  • Flyktninghelse og tvungen migrasjon

De som i sitt arbeid møter mennesker som er berørt av disse temaene har ofte behov for hjelp, støtte og kompetanseheving. Vårt mål er å være lett tilgjengelige for deg som arbeider i kommunale eller statlige tjenester, spesialisthelsetjenesten eller i ulike frivillige organisasjoner.

Vi gjør fagfolk bedre rusta til å møte traume- og kriseutsatte mennesker

Nord-Norge har en særegen kultur, historie og befolkningssammensetning som det er viktig å ta hensyn til i utarbeidelse av tiltak. Vi har en stor samisk befolkning med status som urfolk og mange innbyggere med kvensk eller finsk opprinnelse, i tillegg til innvandrere fra flere forskjellige land.

Vi jobber tverrfaglig og har cirka 20 ansatte fordelt på våre temaområder. RVTS Nord er finansiert av Helsedirektoratet, og er administrativt forankret i Universitetssykehuset Nord-Norge.​​​​​​​

Adresse og kontakt

Besøksadresse

Sykehusvegen 23, 9019 Tromsø (se på kart)
Telefon: 777 54 380
E-post: rvts@unn.no

Postadresse

RVTS Nord
Universitetssykehuset Nord Norge
Postboks 6124
9291 Tromsø

Fakturaadresse

UNN HF
c/o fakturamottak
Postboks 3232
7439 Trondheim
Mrk. 226030