Vanlige spørsmål

Bistand fra RVTS Nord etter selvmord eller selvmordsforsøk

RVTS Nord får med jevne mellomrom forespørsel fra tjenestene om bistand i etterkant av selvmord eller selvmordsforsøk. Ved slik hendelser kan vi tilby tjenesteapparatet:

  • Samtaler og/eller veiledning til de ansatte som står tett på i situasjonen
  • Veiledning og/eller samtale med de ansatte som skal følge opp berørte og etterlatte

Vi rykker ikke ut for å gi stedlig oppfølging eller behandling til ansatte, etterlatte/berørte.

Vi har oversikt over tjenesteapparatet slik at vi kan komme med innspill til hjelpetjenester som finnes lokalt.

Vi er tilgjengelig innenfor ordinær arbeidstid (08.00 – 15.30) og forsøker å svare på slike henvendelser umiddelbart.

Har du spørsmål om kursbevis til nettbaserte kurs?

For å få kursbevis må du være innlogget i kurset, å ha laget profil. I flere av våre nettkurs er det en intro-side på hvordan dette fungerer.

Hvem kan få hjelp av oss?

RVTS Nord er en tjeneste for tjenestene. Vi jobber opp mot kommuner, helseforetak, offentlige etater og andre organisasjoner. Vi dekker Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard. Tilhører du en annen region enn dette kan du ta kontakt med din regionale RVTS.

Hvordan henvise til voksenpsykiatrisk poliklinikk ved UNN Åsgård?

Flere ansatte ved RVTS Nord har deltidsstillinger i Voksenpsykistrisk poliklinikk ved Psykisk helse og rusklinikken. Henvisning skal gå igjennom fastlege. Alle henvisninger om poliklinisk behandling sendes til:

Psykisk helse og rusklinikken
Voksenpsykiatrisk poliklinikk
Postboks 6124
9291 Tromsø

Kan jeg ta deres nettkurs som privatperson?

Du kan ta våre nettkurs som privatperson. Se vår oversikt over nettkursene.

Koster kursene noe?

Flere av våre kurs og konferanser er gratis. Dette merkes på gjeldene side for kurs og konferanser. Våre nettkurs er gratis.

Ønsker du kursbevis fra konferanse eller fysiske kurs?

På enkelte kurs og konferanser har vi kursbevis. Dette gjerne i forbindelse med godkjenning av vedlikeholdsaktivitet og evt etterutdanning. På enkelte kurs vil det bli søkt om godkjenning fra Psykologforeningen, Legeforeningen, og andre foreninger. 

Ønsker du veiledning?

Ta kontakt via vårt kontaktskjema:

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.