Gå til innhold
Oddny Igland

Avdeling: Ansatt

Stilling: Fagkonsulent

Fagområde: Flyktninghelse og tvungen migrasjon, Traumeforståelse

E-post: oddny.igland@unn.no

Mobil: +47 90 27 78 40


Oddny er utdannet psykiatrisk sykepleier, sosialantropolog og veileder.

Hun har erfaring fra arbeidet i Psykososialt team for flyktninger i Nord-Norge og  RVTS Nord i fagteam flyktninghelse. Hun har en klinisk bistilling med behandling av traumatiserte flyktninger. Hun har jobbet innen fagområdet rus og psykiatri siden 1985.