Oddny er utdannet psykiatrisk sykepleier, sosialantropolog og veileder.

Hun har erfaring fra arbeidet i Psykososialt team for flyktninger i Nord-Norge og  RVTS Nord i fagteam flyktninghelse. Hun har en klinisk bistilling med behandling av traumatiserte flyktninger. Hun har jobbet innen fagområdet rus og psykiatri siden 1985.