Gå til innhold

Marit er utdannet psykolog, spesialitet klinisk barn- og ungdomspsykologi. Sertifisert ICDP-veileder. Videreutdanning/kurs innen bl.a. kroppsorientert traumebehandling, EMDR, hypnose, KIDnet m.m.

Hun har arbeidet som psykolog i flyktningfeltet siden 1994. Hun  har også tidligere arbeidet på asylmottak. Hun har arbeidet klinisk med både barn, unge, familier og voksne. Har drevet forebyggende og resiliensfremmende grupper for barn og unge, bl.a. EXIT.