Gå til innhold
Marit C Borchgrevink

Avdeling: Ansatt

Stilling: Psykologspesialist

Fagområde: Flyktninghelse og tvungen migrasjon

E-post: mcb@unn.no

Telefon: +47 77 75 43 74


Marit er utdannet psykolog, spesialitet klinisk barn- og ungdomspsykologi. Sertifisert ICDP-veileder. Videreutdanning/kurs innen bl.a. kroppsorientert traumebehandling, EMDR, hypnose, KIDnet m.m.

Hun har arbeidet som psykolog i flyktningfeltet siden 1994. Hun også tidligere arbeidet på asylmottak. Hun har arbeidet klinisk med både barn, unge, familier og voksne.

Hun har en 20% klinisk stilling, spesielt med enslige mindreårige/unge, enslige flyktninger.