Markering av verdens flyktningdag

Velkommen til markering av verdens flyktningdag

RVTS inviterer til markering av verdens flyktningdag digitalt fra Oslo og Bergen.

Mens du leser dette er 114 millioner mennesker på flukt. Omtrent 40 % av dem er barn. Mange av dem er uten omsorgsperson.

De fleste som jobber innenfor flyktningfeltet, har hørt mye om enslige mindreårige flyktningers sårbarhet og nødvendigheten for å møte dem med et traumeinformert blikk. Men det er ikke det eneste vi burde snakke om, når det gjelder disse barn og unge.

I anledning verdens flyktningdag vil RVTSene rette fokuset mot enslige mindreårige asylsøkere atter en gang, men spørre; hva er det vi ikke ser?

Hjelpere som jobber med enslige mindreårige eller er opptatt av tematikken av andre grunner.

09:00 – 09:15Velkommen og introduksjon v/Jessica Hanischfeger og Josefin Jansson, RVTS Øst
09:15 – 10:00Enslige mindreårige asylsøkere på mottak – funn fra tilsynsrapporter v/Helsetilsynet
10:00 – 10:15Pause
10:15 – 11:00Enslige mindreårige som forsvinner fra mottak v/NRK (digitalt fra Bergen)
11:00 – 11:15Pause
11:15 – 12:00Øyne som ser – EMA og postmigrasjonsstress v/Zemir Popovac
12:00 – 12:15Avslutning v/Kjetil Friisø Ramborg, RVTS Øst

Kursansvarlig finner dere her

20. juni 2024 09:00 – 12:15

Digitalt

RVTS