Gå til innhold

Irene er utdannet psykologspesialist, med ulike videreutdanninger i traumatisk stress og traumebehandling, inkludert kroppsorienterte tilnærminger.

Hun har mange års erfaring med flyktningteamatikk i sitt arbeide i RVTS Nord og Psykososialt team for flyktninger i Nord-Norge. Hun har en liten klinisk bistilling med behandling av traumatiserte flyktninger og norske pasienter, samt overlevere etter menneskehandel.Hun har også jobbet poliklinisk med rus og psykiatri i psykiatrisk ungdomsteam, som kommunepsykolog, samt på psykiatrisk akuttpost.