Gå til innhold
Irene Marstrøm

Avdeling: Ansatt

Stilling: Psykologspesialist

Fagområde: Flyktninghelse og tvungen migrasjon, Traumeforståelse

E-post: irene.marstrom@unn.no

Mobil: +47 90 26 74 52


Irene er utdannet psykologspesialist, med ulike videreutdanninger i traumatisk stress og traumebehandling, inkludert kroppsorienterte tilnærminger.

Hun har mange års erfaring med flyktningteamatikk i sitt arbeide i RVTS Nord. Hun har en liten klinisk bistilling med behandling av traumatiserte flyktninger og norske pasienter, samt overlevere etter menneskehandel. Hun har også jobbet poliklinisk med rus og psykiatri, som kommunepsykolog, samt på psykiatrisk akuttpost.