Gå til innhold
Irene Marstrøm

Avdeling: Ansatt, Koordinator

Stilling: Koordinator/ Psykologspesialist

Fagområde: Flyktninghelse og tvungen migrasjon

E-post: irene.marstrom@unn.no

Telefon: +47 77 75 43 77


Irene er utdannet psykologspesialist, med ulike videreutdanninger i traumatisk stress og traumebehandling, inkludert kroppsorienterte tilnærminger.

Hun har mange års erfaring med flyktningteamatikk i sitt arbeide i RVTS Nord og Psykososialt team for flyktninger i Nord-Norge. Hun har en liten klinisk bistilling med behandling av traumatiserte flyktninger og norske pasienter, samt overlevere etter menneskehandel.Hun har også jobbet poliklinisk med rus og psykiatri i psykiatrisk ungdomsteam, som kommunepsykolog, samt på psykiatrisk akuttpost.