Håndbøker med hjelp til mennesker som har overlevd seksualisert vold i krig og konflikt

Mange overlevere etter seksualisert vold i krig og konflikt har kommet som flyktninger til Norge. Alle som møter dem i sitt arbeid eller som frivillig, kan utgjøre en positiv forskjell. I håndbøkene fra Mental health and human rights info, kan en finne økt kompetanse og konkrete redskap.

Tekst av Irene Marstrøm

19. juni er den internasjonale dagen mot seksuell vold i konflikt. Seksualisert vold, inkludert voldtekt, benyttes som våpen i krig. En god del flyktninger som kommer til Norge har opplevd slik vold. Mange har behov for behandling og hjelp til å ta tilbake opplevelsen av verdighet og fungering på en rekke livsområder. Av ulike årsaker, kan det ta tid før de som har behov for det kommer i kontakt med spesialiserte tjenester. Alle som møter overlevere i sitt arbeid eller som frivillig, kan imidlertid bidra og utgjøre ne positiv forskjell.

Mental health and human rights info, er en ressursdatabase om konsekvenser alvorlige menneskerettighetsbrudd kan ha for mental helse. Den presenterer også gode intervensjoner og redskap som kan hjelpe overlevere. På den tematiske undersiden om kjønnsbasert vold finner en blant annet tre håndbøker for arbeid med overlevere etter seksualisert vold i krig og konflikt; kvinner, menn og barn. Innholdet i håndbøkene kan benyttes av hjelpere over hele verden. På en fleksibel måte kan du plukke og bruke det som måtte være relevant for deg i din kontekst i møte med akkurat denne overleveren. Selv om håndbøkene er utviklet for arbeid med overlevere etter seksualisert vold i krig og konflikt, kan de i stor grad også brukes i møte med overlevere etter seksualisert vold i andre sammenhenger. Og de inneholder fagstoff og redskap som kan brukes i møte med traumatiserte etter andre typer hendelser.

Håndboka som fokuserer på hjelp til kvinnelige overlevere

Håndboka for arbeid med mannlige overlevere


Håndbok for arbeid med barn som har overlevd seksualisert vold