Unge presses til seksuelle handlinger på nett – Like alvorlig som fysiske overgrep

Unge presses til seksuelle handlinger på nett. Utsatte er redd for å fortelle det til noen og voksne rundt får det ikke med seg, viser ny rapport som NKVTS har lansert.

Tekst av Christy Benedict Edvardsen, RVTS Nord

Digitale seksuelle overgrep er et stort og økende samfunnsproblem

NKVTS har lansert en ny rapport om digitale seksuelle overgrep mot barn og unge. Flere barn deltar på digitale arena som medfører utfordringer tilknyttet seksuelle overgrep. Ti prosent av jentene og fire prosent av guttene har opplevd press eller trusler om å snakke om sex eller å utføre seksuelle handlinger på nett eller mobil (Ung i Oslo, 2021). Voksne rundt barn mangler kunnskap og er ikke bevisste barns utsatthet for seksuelle overgrep på digitale arena. Pårørende trenger informasjon om skadelig seksuell atferd og få muligheten til å stille spørsmål til fagpersoner med kompetanse på tematikken. (Hellevik, P., Kruse, A. E., Dullum, J. V., Frøyland, L. R., Skar, A. M. S., Andersen, L. C., Helseth, H., Frafjord, O. S. G., Haugen, L. E. A., & Øverlien, C. (2023). Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge – gjerningspersoner og fornærmede. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2023).

Ansvaret for overgrepene ligger alltid hos utøver

Data fra Ung i Oslo 2021 viser at rundt 27 prosent av jentene hadde mottatt uønskede forespørsler om å snakke om sex på nett eller mobil, sammenlignet med under ti prosent av guttene. Omtrent like mange hadde mottatt uønskede forespørsler om å utføre seksuelle handlinger. Mange av henvendelsene var det andre unge som stod bak, særlig i ungdomsskole alder (NKVTS, rapport 3/2023). Vil du vite mer om skadelig seksuell atferd? Besøk seksuallatferd.no

Er du en person som jobber med barn og unge som du er bekymret for deres seksuelle atferd? Ta kontakt med KOMTESSA.

Konsekvensene er like alvorlig som ved fysiske seksuelle overgrep

«Det er som en psykisk voldtekt, vil jeg si»

sitat NKVTS rapporten

Likheter mellom konsekvensene av denne formen for overgrep og fysiske seksuelle overgrep. Et fellestrekk for de utsatt er at de har vært redde for å fortelle om saken til familie og venner. Skam over å ha utført handlinger selv oppleves som ekstra skambelagt.  Å være utsatt for digitale seksuelle overgrep kan medføre omfattende konsekvenser.  Utsatt har forklart om nedstemthet, søvnproblemer og konsentrasjonsvansker. Noen har også utviklet post-traumatisk stresslidelse, depresjon, angst, problemer med selvbilde eller de har begynt å skade seg selv (NKVTS, rapport 3/2023).

Om datagrunnlag til rapporten

Resultatene bygger på et omfattende datagrunnlag: analyser av domsmateriale; kvalitative intervjuer med utøvere av digitale seksuelle overgrep, profesjonelle som jobber med utøvere av digitale seksuelle overgrep, og pårørende av barn som utviser skadelig seksuell atferd; spørreskjemadata fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), og spørreskjemadata fra undersøkelsen Ung i Oslo 2021; og en kunnskapsoppsummering om konsekvenser av bildebaserte seksuelle overgrep. Rapporten er resultat av et samarbeid mellom NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) og Velferdsinstituttet NOVA ved Oslo Met.