Overrekkelse av Kongens Fortjenestemedalje

RVTS Nord gratulerer NIKUT og Melinda Meyer og takker for et godt og langt samarbeid.

NIKUTs 30 årsjubileum og overrekkelsen av Kongens Fortjenestemedalje til Melinda Ashley Meyer ble markert på Litteraturhuset i Oslo den 24 november. Melinda Ashley Meyer ble tildelt denne utmerkelsen for hennes pionerarbeid innen kunst og uttrykksterapi, med særlig vekt på arbeidet med den forebyggende gruppeintervensjonen EXIT som hjelper med å forebygge skader under og etter langvarige belastninger og traumatiske opplevelser.

Professor Melinda Meyer, NIKUT