Foto: deltakere på Exit-kurs

Erfaringskonferanse om EXIT

5.desember arrangerer vi i samarbeid med RKK Salten digital konferanse

EXIT «Expressive Arts in Transition» er en tidlig forebyggende gruppeintervensjon utviklet ved v/Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon (NIKUT).

Ved hjelp av bevegelse og kreative uttrykk får mennesker hjelp til å håndtere stressymptomer etter traumatiske hendelser som flukt, krig, naturkatastrofer, vold og overgrep.

EXIT ble gjennomført som et forskningsprosjekt i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) fra 2008-2014, og viser reduksjon av post-traumatiske stressymptomer og et mer optimistisk syn på fremtiden hos deltagerne.

RVTS-Nord har siden 2011 i samarbeid med NIKUT hatt opplæring i denne gruppeintervensjonen.

Foto: deltakere på Exit-kurs
Foto: Ivan Ortegon, RVTS Nord. Fra tidligere kurs i Bodø

05.12. 2023 Erfaringskonferanse om EXIT

RVTS Nord arrangerer  i samarbeid med RKK Salten digital konferanse der tema bl.a. blir:

  • Erfaringer fra EXIT-grupper i Kirkenes
  • Erfaringer fra EXIT-grupper i Salten
  • Erfaringer fra EXIT -grupper v/Groruddalen DPS

I Salten har det blitt utdannet flere kull med EXIT-gruppeledere de siste årene. Hvordan jobber de med grupper og for hvem?

I Kirkenes merkes spenninger knyttet til krigen mot Ukraina og nærheten til russisk grense. Hvordan kan EXIT styrke hjelpere i denne situasjonen?

Mange steder i Norge er det lange ventelister for å få tilbud på voksenpsykiatriske poliklinikker. Hvordan kan et gruppetilbud som EXIT gi de som står på venteliste nyttig hjelp – og samtidig redusere ventelistene?

Dette er noe av det du får høre om. Mer detaljert program og påmelding kommer senere.

Målgruppe

Alle som arbeider med mennesker som har vært utsatt for stress og traumatiske hendelser

Sett av datoen. Konferansen er gratis!

Lenke til konferansen finner du her