Traumeforståelse

Hva er en krise? Et traume? Hvordan oppstår de? Og hvordan kan de forstås? For oss er det viktig å spre kunnskap om disse temaene, og å gjøre fagfolk bedre rusta i møtet med mennesker som har opplevd store belastninger i livet

Svært mange av oss kan komme til å oppleve kriser eller traumatiske hendelser i løpet av livet. Hendelsene og uttrykkene kan være veldig forskjellige, og vi håndterer dette veldig ulikt ut fra hvem vi er, og hva som har skjedd. Hvordan reaksjonene på disse hendelser kommer til uttrykk påvirkes av: alder, livsbetingelser, hvor alvorlig hendelsene er, hvor lenge de har vart og hvor mange hendelser det har vært.  Reaksjonene kan derfor være forskjellige og komplekse.

I RVTS Nord jobber vi med å forstå hva krisereaksjoner og traumer innebærer for den enkelte, og hvordan potensielt traumatiske hendelser og en svært vanskelig livssituasjon tidlig i livet kan påvirke videre utvikling. Vi gir faglige råd og veiledning til ulike yrkesgrupper om hva de kan gjøre når de møter mennesker som har vært særlig utsatt.

Vi har også et fokus på kommunens beredskapsansvar for å ivareta befolkning som har opplevd kriser, ulykker og katastrofer.

Vi har fokus på hele spekteret av reaksjoner. Derfor er det å forstå kriser og traumer ofte en del av undervisninga også på de andre områdene vi jobber med.