Gå til innhold
Anna Gundersen

Avdeling: Ansatt

Stilling: Spesialkonsulent

Fagområde: Vold og seksuelle overgrep, Traumeforståelse

E-post: anna.gundersen@unn.no

Telefon: +47 77 75 43 67

Mobil: +47 95 16 66 17


Utdannet sosionom, med videreutdanning innen veiledning, kommunikasjon og endringsprosesser. Er også utdannet hjelpepleier.

Hun har jobbet som ungdomsveileder på NAV i 9 år, med ulike arbeidsoppgaver. Anna har også jobbet som miljøterapeut innen rus/psykiatri, og barneverninstitusjon, og som hjelpepleier i hjemmebasert omsorg og med eldre i institusjon.