Gå til innhold

Utdannet sosionom, med videreutdanning innen veiledning, kommunikasjon og endringsprosesser. Er også utdannet hjelpepleier.

Hun har jobbet som ungdomsveileder på NAV i 9 år, med ulike arbeidsoppgaver. Anna har også jobbet som miljøterapeut innen rus/psykiatri, og barneverninstitusjon, og som hjelpepleier i hjemmebasert omsorg og med eldre i institusjon.