Tre nyttige verktøy i møte med traumatiserte

Det kan noen ganger være utfordrende å vite hva man skal gjøre i møte med flyktninger og asylsøkere som ofte har komplekse livssituasjoner og mange samtidige behov

Ofte er det mye informasjon som skal forstås, nye rutiner som skal etableres og behov for samarbeid mellom instanser. Mange har med seg opplevelser som kan gjøre det ekstra utfordrende for dem å etablere et liv i trygghet. Dette kan kreve en fleksibilitet i rolleforståelsen som hjelper, som ikke alltid er intuitiv, og hvor det er mye som må huskes på. Her har vi samlet tre verktøy som både kan brukes i møte med flyktninger og asylsøkere. De inneholder også nyttige tips og råd til hjelperen som kan brukes både i arbeid og privat.

 • Sunn start
  Sunn start er en app utviklet av Ressurssenteret for migrasjonshelse. Den inneholder forebyggende undervisnings- og veiledningsmateriell til nyankomne personer i Norge. Den er også utviklet med tanke på personer som har bodd lenge i Norge, men har lave språkferdigheter og/eller lav helseinformasjonsforståelse. Materialet i appen består av moduler hvor man blant annet går gjennom mat og helse, munnhelse og psykisk helse. Dette er en nyttig ressurs som kan tas i bruk av tjenester på flere forskjellige omsorgsnivåer.
 • Fall til ro
  Fall til ro er en app utviklet av RVTS Sør. Appen er utviklet til hjelp for barn som strever med mye uro i kroppen, og som trenger litt hjelp til å puste med magen eller koble seg på. Dette er  utfordringer som barn med flyktningbakgrunn ofte kan ha.
  Appen kan brukes av alle som er sammen med barn, og passer fra alderen fire til ti år. Øvelsene som vises i appen kan også brukes i klasserom, når barnet trenger en pause eller i barnehage. Som hjelper kan du ta appen i bruk sammen med barn selv, eller anbefale den til omsorgspersoner.
 • SMART
  SMART er en app som er utviklet av Phoenix National Centre for Exellence in Posttraumatic Mental Health, og oversatt til norsk ved RVTS Øst. Den kan brukes for å bedre forstå sammenhengen mellom tanker, følelser og reaksjoner i kroppen, og kan fremme stressmestring. Appen gir gode råd for å roe ned, sove bedre, håndtere irritabilitet, stoppe negativ tenking og mestre andre livsutfordringer. Den er anbefalt for voksne, samt ungdom fra fjorten år og oppover.

Denne nyhetssaken hører til nyhetsserien Hjelp til hjelperen og flyktningen i en verden preget av konflikt.