Stø kurs

Relansering av e-læringskurset Stø kurs

Vi har gleden av å presentere ny versjon av e-læringskurset vårt Stø kurs!

Stø kurs forside
Stø kurs forside

E-læringskurset kan du finner her.

Stø kurs er nå relansert på ny plattform. Vi er spent på hvordan dere opplever bruken av nye Stø kurs etter endringene vi har gjort. Vi er takknemlig for respons. Tilbakemeldinger på feil kan sendes inn via kontaktskjema som ligger under «Hjelp og vanlige spørsmål» nederst i kurssiden. Vi kommer til å gjennomføre en faglig oppdatering av kurset i 2023/24.

En stor takk til Gnist design som har satt opp siden for oss!

Om kurset

Kurset tar for seg tema som er grunnleggende i behandling av traumepasienter. Fellesdelen har et særlig fokus på forståelse og teori, mens behandler- og miljøpersonelldelene er mer rettet mot hva behandlere og miljøpersonell kan gjøre. Det gis et særlig fokus på forståelse og teori rundt begrepet traume og behandling, samt fordypning i hva behandlere og miljøpersonell må være spesielt oppmerksomme på, og hva disse kan gjøre. Kurset inkluderer behandling av norske traumatiserte, traumatiserte flyktninger og har en egen del om tortur.

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten i Norge, med særlig vekt på behandlere og miljøpersonell innen psykisk helsevern for voksne. Ansatte i førstelinjetjenesten kan også ha utbytte av kurset.