Gå til innhold
Marit Elverland

Avdeling: Ansatt

Stilling: Spesialkonsulent

Fagområde: Traumeforståelse, Forebygging av selvmord og selvskading

E-post: Marit.Elverland@unn.no

Mobil: +47 95 10 48 84


Marit har hovedfag i sosialantropologi, og har også utdanning i relasjonsbasert konflikthåndtering.

Tidligere har Marit arbeidet med humanitære organisasjoner og internasjonal bistand, i Norge og i flyktningsituasjoner internasjonalt. Hun har spesielt arbeidet med kursutvikling og kursledelse, deltagende læring og prosessledelse, prosjektkoordinering, opplæring i konflikthåndtering og relasjonell kompetanse, og beredskap.