Marit har hovedfag i sosialantropologi, og har også utdanning i relasjonsbasert konflikthåndtering.

Tidligere har Marit arbeidet med humanitære organisasjoner og internasjonal bistand, i Norge og i flyktningsituasjoner internasjonalt. Hun har spesielt arbeidet med kursutvikling og kursledelse, deltagende læring og prosessledelse, prosjektkoordinering, opplæring i konflikthåndtering og relasjonell kompetanse, og beredskap.