Utredning av problematisk og skadelig seksuell atferd – AIM3

AIM3 Utredning er et verktøy til å bruke på ungdom i alderen 12–18 år som har vist skadelig seksuell atferd. Verktøyet synliggjør ungdommens styrker i tillegg til bekymringer rundt ungdommens fungering på ulike livsområder.

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

AIM-verktøyene er utviklet av AIM-stiftelsen i Storbritannia, og står for Assessment, Intervention & Moving on. AIM3 ble oversatt til norsk i 2020 og skiller seg fra tidligere AIM2 Utredning blant annet ved å være enklere å administrere, samt inkludere flere sentrale domener i ungdommens liv.

AIM3 har 5 hovedområder:

  1. Seksuell atferd
  2. Ikke-seksuell atferd
  3. Utvikling
  4. Omgivelser/familie
  5. Selvregulering

Nytt fra tidligere AIM2 utredning er at AIM3 har disse fem hovedområdene, hver oppdelt i fem kunnskapsbaserte faktorer, som fagpersoner skal skåre grad av oppsummert bekymring på. AIM3 Resultatene blir oppsummert i en visuell profil av ungdommen/familiens behov og utfordringer. Profilen brukes i analyse, anbefalinger, formidling og evaluering av hvilke tilsyn/behandling/oppfølgingsbehov som bør iverksettes umiddelbart, men også hvilke tiltak som på litt lengre sikt må inn for å forebygge at ikke nye SSA hendelser oppstår og for å hjelpe ungdommen i retning prososialt og proseksuelt liv videre.

Kurset inkluderer en kompetansetest (skåring av kasus) som er obligatorisk for dem som skal/vil bruke AIM3.

AIM3 Utredningsmanual vil bli utdelt på kursdagen.

For å delta på dette kurset må du ha tatt et kurs i grunnleggende forståelse av barn seksuelle atferd.

Spesialisthelsetjeneste, familievern, statlige barnehus, barnevernsinstitusjoner, kommunalt barnevern, Konfliktråd, Friomsorg, helsesykepleiere og kommunepsykologer. Ta kontakt med kursarrangør om du er i tvil om du kan delta.

Kurset arrangeres i et samarbeid mellom RVTS Øst og RVTS Nord

Eva Marina Mørch, Psykologspesialist og leder for ressursenheten v27, BUP Betanien sykehus Bergen

Aina Midtun Haukaas, Klinisk barnevernspedagog i barn og unges psykiske helse med fordypning i kognitiv atferdsterapi, BUP Oslo Nord

Hvis du har spørsmål om innholdet av kurset kan du ta kontakt med:

Christy Benedict Edvardsen v/RVTS Nord christy.benedict.edvardsen@unn.no

Ulla Bjørndahl v/RVTS Øst  ulla.bjorndahl@rvtsost.no

Praktiske spørsmål knyttet til kurset kan rettes til kurs@rvtsost.no

15. – 16. april 2024 08:30 – 15:00

Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo, Norge

500,-

RVTS Nord

RVTS Øst