TraumeBevisst Omsorg for Fosterforeldre (TBO-F)

Ønsker du å gi fosterforeldre trygghet og forståelse til å møte sitt fosterbarn på best mulig måte?

Vi tilbyr kurslederkurs som gjennomføres over 2 dager etterfulgt med veiledning en dag

Opplæringen er for barnevernsansatte som ønsker å gjennomføre kurs i traumebevisst omsorg for fosterforeldre.

Kurset til fosterforeldrene er utviklet av RVTS Sør og bygger på en kursrekke som er utarbeidet av National child traumatic stress network (NCTSN) i USA.