Hjelp til hjelperen og flyktningen i en verden preget av konflikt

I en verden som den siste tiden har vært stadig sterkere preget av krig og konflikt, kan både flyktninger og hjelpere få sterke reaksjoner

I denne nyhetsserien vil du få en rekke tips til ressurser som kan hjelpe både flyktninger og de som hjelper dem. Det kommer en ny sak hver onsdag frem til jul.

Det er også mange ressurser som du kan bruke hvis du synes verden nå er blitt vanskeligere å forholde seg til, og trenger råd til hvordan du kan ta vare på deg selv.

Mange av ressursene du finner i nyhetsserien, er hentet fra flyktning.net – ressursportalen om asylsøkere og flyktninger. Der kan du også finne annen relevant informasjon som kan brukes i møte med alle traumatiserte.

Følg med på vår nyhetsserie her!

Publiserte nyheter: