Nyttige råd for å takle ubehagelige reaksjoner på krigen

De siste to årene har flere konflikter i verden eskalert. Mange kan oppleve å få krig og konflikt tett på, både gjennom egne erfaringer og gjennom mediedekning. I denne ressursen finner du nyttige råd som kan brukes i møte med egne og andres reaksjoner på situasjonen i verden nå.

De siste to årene har flere konflikter i verden eskalert. De pågående krigene i Ukraina og Palestina dekkes i stor grad i norske medier, og kan for mange oppleves som nær og komplisert. Flyktninger og asylsøkere som selv har erfart lignende ting, kan kjenne på at stadige påminnelser om pågående krig og konflikt i verden er belastende. Noen kan oppleve å bli retraumatisert av bilder, lyder og vitneutsagn fra krigsrammede områder. Mange kan også bli direkte berørt ved at de har venner og familier i konfliktområder. Også hjelpere ute i tjenesteapparatet kan oppleve å få krigen tett på, både gjennom medier og direkte arbeid med mennesker som blir påvirket av dekningen.

Samtidig kan det for mange føles viktig og meningsfullt å følge med på, danne meninger om og diskutere det som skjer. Det å finne en balanse mellom å følge med og samtidig ta vare på seg selv kan være utfordrende, spesielt hvis du selv har opplevd traumatiske hendelser.

NKVTS har i samarbeid med Den nasjonale støttegruppen etter 22.juli, laget en artikkel “Nyttige råd for å takle ubehagelige reaksjoner på krigen” hvor de har samlet råd som kan brukes i møte med egne og andres reaksjoner på krigen. Artikkelen er laget med tanke på krigen i Ukraina, men rådene kan også brukes for å håndtere reaksjoner på andre pågående kriger og konflikter i verden.

Denne nyhetssaken hører til nyhetsserien Hjelp til hjelperen og flyktningen i en verden preget av konflikt.