«Menneske treng menneske»

En nettressurs om frivillig arbeid med traumatiserte flyktninger

Flyktninger som kommer til Norge, er ofte preget av sterke minner fra krig og forfølgelse. Ting som minner om krig kan reaktivere så sterke minner at flyktninger opplever det som om de er tilbake i krigen. Det å bli møtt med vennlighet og bli inkludert i trygge fellesskap kan virke helende. «To survive the memories of war refugees need the support and embracement of us all.» Dette er budskapet i filmen «Uprooted» , produsert av UNHCR. Filmen er med ukrainske flyktninger, men den er laget til støtte for alle flyktninger.

Frivillige organisasjon kan ha avgjørende betydning for hvordan flyktninger får det i Norge. De kan tilby flyktninger å bli del av nye sosiale felleskap der de får kjenne at de hører til. Samtidig kan mange frivillige kjennes seg usikre på hvordan inkludere flyktninger på en best mulig måte. RVTS Vest har utviklet nettressursen «Menneske treng menneske» med kunnskap om hvordan en kan bli tryggere i møte med mennesker med fluktbakgrunn.

Der presenterer de blant annet tre filmer for økt trygghet:

  • «Det helende fellesskapet»
  • «Aktivering og regulering»
  • «Kultursensitivitet»

Denne nyhetssaken hører til nyhetsserien Hjelp til hjelperen og flyktningen i en verden preget av konflikt