Gratulerer med samefolkets dag!

Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!

Alle har rett til likeverdige offentlige tjenester. Styrking av samisk språk- og kulturkompetanse i hjelpeapparatet er nødvendig for å gi et likeverdig tilbud til den samiske befolkningen.

Vi publiserer i den anledning en samtale mellom to av våre medarbeidere om hva likeverdige tjenester for den samiske befolkningen kan innebære:

For øvrig finnes det flere ressurser der hjelpere kan få oppdatert kunnskap om samisk kulturforståelse. Her er et utvalg: