Gjør en forskjell for andre, bli en endringsagent!

I høst blir det ny runde med fagopplæring om forebygging og avdekking av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold for frivillige organisasjoner og berørte miljøer. Frist for å melde interesse til samlinger i region nord er 22. september!

En endringsagent er en som er med på å forebygge negativ sosial kontroll og æresrelatert vold gjennom å bidra til endring i holdninger og praksis i sin frivillige organisasjon eller miljø.

Å være en endringsagent handler om mot og visdom. Det handler om å ta perspektivet til de som er berørte og bistå med navigering i et vanskelig terreng.

Endringsagenter trenger også støtte fra hverandre for å gjøre dette arbeidet, som Endringsagent blir man del av et større nettverk.

Se egen nettressurs

I 2023/2024 arrangerer RVTS fysiske samlinger i tre regioner: Vest, øst og sør. Det vil ikke bli arrangert opplæring i midt og nord. Personer fra midt vil derfor få muligheten til å melde seg på opplæringen i vest, mens personer fra nord, kan melde seg på opplæringen i øst.

Mer om programmet kan du lese på https://www.endringsagenter.no/
Der finner du også påmeldingsskjema.