Hjelp til overlevere etter seksuell vold i konflikt – enda flere digitale ressurser

Den Internasjonale dagen mot seksuell vold i konflikt, 19. Juni, har som mål å stoppe bruk av seksuell vold i konflikt og hedre ofrene for slike overgrep. Det finnes digitale ressurser som kan hjelpe overlevere etter slik vold. I disse dager publiserer Mental Health and Human Rights Info (HHRI) enda flere.

Seksuell vold benyttes som våpen i krig i en rekke land. Mange flyktninger som kommer til Norge, har overlevd slik vold. Det finnes flere digitale ressurser som hjelpere i Norge kan benytte i møte med overlevere etter seksuell vold i krig og konflikt.

Mental Health and Human Rights Info (HHRI) er en ressursdatabase om konsekvenser alvorlige menneskerettighetsbrudd kan ha for mental helse. En av de tematiske undersidene handler seksuell vold i krig og konflikt og inneholder materiell som kan hjelpe overlever, både kvinner, menn og barn. Det produseres stadig nytt hjelpemateriell, så det er verd å følge med på HHRI sin hjemmeside.

  • I disse dager publiserer HHRI  en manual for arbeid med barn som har overlevd seksuell vold i krig og konflikt. Følg derfor med på deres hjemmeside.
  • Manualen for arbeid med gutter og menn som har overlevd slik vold finnes allerede på norsk, og blir nå publiser på engelsk.
  • Manualen for arbeid med kvinner finnes allerede på en rekke språk og forventes å bli publisert i norsk versjon i løpet av høsten.

Voldtekt benyttes også som våpen i krigen i Ukraina. På den digitale ressurssiden “Seksualisert vold benyttes som våpen i krigen i Ukraina – Hvordan kan vi hjelpe overlevere som har kommet til Norge?” , har RVTS’ene samlet informasjon om seksualisert vold i krig og konflikt og ressurser som kan hjelpe overlevere. Siden fokuserer på arbeid med flyktninger fra Ukraina. Materialet som presenteres kan imidlertid også benyttes i arbeid med overlevere fra andre land.