Internasjonal dag til støtte for torturofre

I forbindelse med den internasjonale dagen til støtte for torturofre ønsker vi å vise til en podcast av RVTS Midt om tortur

Illustrasjon Tortur
Illustrasjon av Solveig Berger

Tekst av Unni Skoglund, RVTS Midt

I Norge lever det flere titalls tusen personer med flyktningbakgrunn, som har vært utsatt for tortur. Hva gjør tortur med mennesker og hvordan kan vi hjelpe dem som har vært utsatt?

Mennesker som har overlevd tortur, er en spesielt sårbar gruppe i samfunnet vårt. Ifølge Røde Kors sin rapport «Torturert og glemt?» blir de ofte ikke fanget opp av det offentlige hjelpeapparatet, og de kommer ikke med krav på egne vegne.

I denne podcastepisoden diskuterer de temaet tortur og hva slags oppfølging og hjelp torturoverlevere trenger.

I studio har RVTS med seg Nora Sveaass som er psykolog og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Hun har vært medlem i FNs torturkomité i åtte år og er i dag en del av FNs underkomité for bekjempelse av tortur.

Håkon Stenmark er psykologspesialist og jobber blant annet med behandling av flyktninger som har vært utsatt for tortur i klinikken til RVTS Midt: Poliklinikk for flyktningehelse, traumer og tortur.

Kommunikasjonsrådgiver ved RVTS Midt, Unni Skoglund, leder samtalen.

Du finner podcasten her: