Gå til innhold
21/08/2018

Vold og seksuelle overgrep

Verdens Helseorganisasjon karakteriserer vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt som et problem for folkehelsa. Å vokse opp med vold, eller leve med vold, kan gi alvorlige følger. Vi i RVTS Nord jobber med å få ned omfanget av vold og seksuelle overgrep, og gjøre fagfolk bedre rusta til dette arbeidet.