Liv Eli Gaup

Liv Eli er utdannet Barnevernspedagog og har en master i Sosialt arbeid.

Tidligere har hun jobbet ved Kommunal omsorgstjeneste, barnevernsinstitusjon som miljøterapeut og Boleder, og Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser(TSB).