Konsultasjonsteamet om avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn

Vi gir konsultasjon og veiledning innenfor våre fagområder, både i generelle problemstillinger og i enkeltsaker.

RVTS Nord deltar i et tverrfaglig og tverretatlig konsultasjonsteam som møtes hver onsdag fra 12.00 – 15.30. Her kan bekymring eller mistanke om at barn utsettes for vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt drøftes anonymt.

Man kan delta ved oppmøte, telefon eller videokonferanse. Tilbudet er til alle som jobber med barn og ungdom i Nord- Norge.

Kontakt

Statens barnehus i Tromsø. Tlf: 77 79 74 40
www.k-teamet.no