Forebygging av selvmord og selvskading

Selvskading- og selvmordsproblematikk er et stort folkehelse- og samfunnsproblem. Vi i RVTS Nord jobber for å redusere antall selvmord, forsøk på selvmord og selvskading i Nord-Norge. Vi bidrar til å gjøre fagfolk bedre rusta til å forebygge, og håndtere selvmordsadferd.

For noen mennesker oppleves livet så uutholdelig, at det å ta sitt eget liv blir eneste løsning. Hvert år er det mer enn 600 selvmord i Norge, og langt flere selvmordsforsøk. Selvskading er vanligere blant ungdom enn hos voksne, og mer utbredt blant jenter enn gutter. Hvor mange som skader seg selv, er usikkert.

Bak selvmord og selvskading finnes komplekse årsaker. Derfor må forebygging skje der folk lever sine liv. For å forebygge og gi god oppfølging, må vi kjenne til og forstå historien, kulturen og befolkningen i nord.

Selvskading og selvmordsatferd berører både familie, venner og øvrig nettverk, og mange av dem trenger profesjonell hjelp. Når RVTS Nord får spørsmål om å bistå etter selvmord eller selvmordsforsøk, tilbyr vi:

  • Samtaler og veiledning til de ansatte som er tett på i situasjonen
  • Veiledning og samtale med de ansatte som skal følge opp berørte og etterlatte