Logo Verdensdagen for selvmordsforebygging

Sammen for forebygging av selvmord: Verdensdagen 2022

10. september er verdensdagen for selvmordsforebygging og i anledning verdensdagen vil vi trekke fram noen ressurser knyttet til tematikken

Logo Verdensdagen for selvmordsforebygging

Vi i Rvtsene jobber med tematikken “Hvordan møte barn og unge om selvskadings-og selvmordsinnhold på internett?”

Chatsafe – En guide for kommunikasjon om selvmord blant ungdom på nett

Unge mennesker bruker ulike sosiale medier for å diskutere selvmord, men det er lite veiledning tilgjengelig for å hjelpe dem med å snakke om selvmord på en trygg måte.
Chatsafe er en veileder som er utviklet av Orygen i samarbeid med unge for å hjelpe de å kunne diskutere selvmord på nett på en trygg måte. Retningslinjene er laget med hensikt for å støtte unge mennesker som responderer på selvmordsrisiko eller selvmordsrelatert innhold lagt ut av andre på nett. Veilederen kan også være nyttig for foreldre, lærere og helsepersonell som er i kontakt med unge.

Veilederen for ungdom kan du finne her
Veilederen for voksne kan du finne her
Chatsafe for lærere finner du her

Selvmord og selvskading på sosiale medier seminar

29.august ble det det arrangert seminar i Oslo om selvmordsrisiko på sosiale medier. Seminaret belyser spørsmål om destruktive og positive fellesskap, hvordan vi kan se mekanismene i innenforskap og utenforskap opp mot skadelig atferd på nett. Ny norsk forskning på hvorfor det er storforbrukerne av sosiale medier som er i risiko vil også legges frem.

[responsive_embed][/responsive_embed]

Markeringer av verdensdagen i Nord-Norge: