Snakk om selvmordstanker

Fra 22. mai til 14. juni 2024 skal vi øke fokus med en Folkeopplysningskampanje «Snakk om selvmordstanker, det kan redde liv».

Gjennom Folkeopplysningskampanjen skal vi:

  • Senke terskelen for å snakke om det som er vanskelig
  • Redusere stigma knyttet til å ha behov for hjelp
  • Bidra til at vi som befolkning tør å spørre når vi er bekymret
  • Skape en bevegelse i hele Nord-Norge med samlet kraft for livet!

I forbindelse med kampanjen anbefaler vi en rekke opplæringstiltak for fagpersoner og andre som kommer i kontakt med personer som kan ha selvmordstanker:


Mellom 600-700 mennesker tar årlig sitt eget liv, og av disse er 2 av 3 menn. Ringvirkningene strekker seg langt utover disse tallene. Andelen berørte av selvmord og selvmordsforsøk er stor. Dette påvirker familier, venner, kollegaer, hjelpetjenester og lokalsamfunn, der folk lever og bor.

Folkeopplysningskampanje om forebygging av selvmord er et av flere tiltak i regjeringens handlingsplan «Ingen å miste», for å nå flere arenaer samtidig.

Målet er å øke kunnskapen blant befolkningen, inkludert nøkkelpersoner i lokalsamfunnet samt øke kompetansen i tjenesteapparatet som kommer i kontakt med mennesker som kan være i selvmordsfare.

Folkeopplysningskampanjen er et resultat av behov for synliggjøring av hjelpetjenester, samt behov for å øke bevissthet i den generelle befolkningen – for å tørre å snakke om selvmordstanker. Gjennom kampanjen vil vi få mulighet til å bli bevisst vårt medmenneskelige ansvar for å tørre og bry oss, samt øke bevissthet om hvor det er mulig å få hjelp. For det finnes alltid en utvei.

Radiosending – NRK P1 Nordland

En av våre viktigste samarbeidspartnere, Nordland fylkeskommune ved Ronny Olsen, åpnet dagen på NRK P1 Norland – om folkeopplysningskampanjen.

Distriktsnyhetene NRK Nordland

NRK Distriktsprogram – Troms