Undersøkelse om skadelig innhold på nettet

Vi har fått i oppdrag fra myndighetene om å lære oss mer om hvordan internett kan påvirke barn og unge som skader seg selv eller tenker på selvmord

Adobe Stock, sawitreelyaon

Derfor trenger vi hjelp fra deg som jobber på barneskole, ungdomskoler, videregående skole, barnevern, BUP, PPT, DPS, VOP, elev og bruker organisasjoner, helsestasjon for ungdom- tvibit og øvrige og andre relevante steder det arbeides med ungdom.

Denne undersøkelse gjennomføres for at vi skal kunne gi dere økt kompetanse omkring disse temaene. Vi vil gjerne vite hva dere vurderer som viktigst og hva dere trenger mest av kunnskap på disse områdene. Vi ber derfor om at du bruker noen minutter på vedlagt undersøkelse. Dine svar vil ikke bli sporet, så hvis du ønsker det, så må du selv kontakte oss, enten til din regionale RVTS eller direkte til reidar.thyholdt@helse-bergen.no. Alle svar som sendes før 25. november vil bli brukt.

Dine svar er av stor betydning for oss. På forhånd hjertelig takk.

Undersøkelsen finner du her