Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid er viktig for å få til gode helsetjenester

Menneskehandel, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

var tema på den Regionale konferansen 10 og 11. oktober 2018 som ble arrangert av RVTS Nord i et samarbeid mellom Krisesenteret i Salten, IMDI og Bufetat.

På Scandic Havet i Bodø var det samlet 107 deltakere fra forskjellige etater for å lære mer om temaene. Konferansen ble streamet på Internett og totalt 110 lokasjoner var koblet på konferansen fra hele landet.

Erfaringskonsulenter, politietat, helsesektor, frivillige organisasjoner og direktorat bidro med presentasjoner som til sammen viste både kompleksitet og muligheter innenfor tematikken.

Programmet til konferansen finner du her

Om du ikke fikk med deg alt kan du se konferansen her

DAG 1


DAG 2