Gå til innhold
Konferanse om menneskehandel, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Evaluering av konferansen

Opptak fra konferansen

Konferansen streames!

Tenk tanken – onsdag 10. oktober

Tenk tanken – torsdag 11. oktober

Temaområdene er satsingsområder som i praksis berører store deler av tjenesteapparatet, forebygging, identifisering, oppfølging og behandling.

Vil du lære mer?

Meld deg på her!

Sett av 10 og 11 oktober – vi møtes på Scandic Havet i Bodø

I mellomtiden kan du se på vår brosjyre Tenk tanken

 

Målgruppe: Barnevern, politi, skole, NAV, arbeidstilsyn, Bufetat, helsesøstre,  krisesenter, familievernkontor, flyktningehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, frivillige organisasjoner

Praktisk informasjon:

Konferansen er gratis. RVTS Nord dekker lunsj og kaffe begge dager samt konferansemiddagen 10. oktober.

Påmeldte deltakere som IKKE møter opp, blir fakturert med kr. 690,- pr dag.

Overnatting dekkes av egen virksomhet