Samarbeidsforum om vold og overgrep i samiske samfunn

Med bakgrunn i Handlingsplanen «Frihet fra vold» tiltak 70 har RVTS Nord fått i oppdrag å lede et samarbeidsforum om vold og overgrep i samiske samfunn

Forumet hadde sitt første møte i januar der mandat for arbeidet ble vedtatt.
Visjonen for forumet er at vi sammen skal bekjempe vold og overgrep i samiske samfunn gjennom å formidle relevant kunnskap til de som møter samiske brukere og pasienter.

Vi skal være en drivkraft for endringsarbeid, bidra med erfaringsutveksling, og bistå kommunene med kunnskap og kompetanse.

Forumet har pr. i dag rundt 60 engasjerte deltakere med mye kompetanse på ulike områder. Deltakere i forum er samiske organisasjoner, kommuner, kompetansesentre, statsforvalter, politi og øvrig hjelpeapparat.

Vi håper flere ser nytte og behov av å være med i dette forumet. Hold av 27. og 28. september. Det planlegges da et fysisk nettverksmøte og konferanse i Tromsø.

Følg med på Facebooken vår og nettsiden for påmelding i løpet av våren.

Ansvarlig for forumet hos oss er Anna Gundersen og Liv Eli Gaup

Facebookgruppen for forumet finner du her

Gratulerer med samefolkets dag!
Lihkku beivviin!
Læhkoeh biejjine!
vuorbbe biejvijn!