Resiliens nyhetsserie

En nyhetsserie der vi løfter frem ressurser. Hva beskytter folk under store belastninger? Hvordan kan vi fremme resiliens på individnivå og i omgivelsene?

Nyheter: