Oppmerksom på selvmordstanker

Vil du lære å bli mer oppmerksom på selvmordstanker?

Kurset Oppmerksom på selvmordstanker er et fysisk fire timers kurs hvor du lærer å:

  • bevege deg forbi holdningsbarrierer som gjør at du ikke oppdager, avfeier eller unngår signaler på selvmordstanker.
  • oppdage mennesker med selvmordstanker.
  • bruke de fire trinnene: fortell, spør, lytt og sørg for sikkerhet til å hjelpe personen med selvmordstanker i kontakt med en som kan gi førstehjelp ved selvmordsfare/videre hjelp.

Maks 30 deltakere per kurs

OPS! undervises av godkjente kursledere. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. (vivatselvmordsforebygging.net). Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen safeTALK.

Alltid tilgjengelig Alltid tilgjengelig