Gå til innhold
I samarbeid med Vadsø kommune inviterer Statsforvalteren i Troms og Finnmark, sammen med RVTS Nord til årets nettverkssamling for de psykososiale kriseteamene i Finnmark.

I år møtes vi i Vadsø.

Tema for samlingen

29.september (11.00 – 17.00)
Faglig innlegg om psykososial støtte og tiltak i en tidlig fase etter en krisehendelse, forebygging av langtidsreaksjoner.

Workshop med tema:

  1. Rammer, organisering og forankring av kriseteam (kriseteamet i Vadsø)
  2. Interkommunalt samarbeid (Siv Eines)
    – Vi arbeider videre med tematikken interkommunalt samarbeid blant annet på bakgrunn av nettverkssamlingen i Hammerfest 2021.

Vi legger opp til innledninger på de to temaene og deretter jobber deltakerne med egne konkrete problemstillinger knyttet til tematikkene. Tenk gjennom hva som er aktuelle problemstillinger for dere å ta opp, fra ditt kriseteam.

Felles middag på kvelden kl. 19.00

30.september (08.30 – 14.00)
Interkommunalt samarbeid: På bakgrunn av arbeidet i workshopen første dag og forarbeid gjort av Siv Eines (tidligere leder i kriseteamet i Vadsø) inviterer vi ordførere og kommunal ledelse til et Teamsmøte med oss i nettverket for å drøfte behov og muligheter for videre arbeid med å etablere former for interkommunalt samarbeid mellom kriseteam i Finnmark.

Vi avslutter med lunsj fra kl. 13 – 14.

Praktisk informasjon
  • I utgangspunktet er det plass til 2 deltakere pr. kriseteam, og så vurderer vi etter påmeldingsfristen hvor mange flere som er påmeldt og også får plass.
  • Overnatting, dagpakker og middag vil bli dekt