Gå til innhold
RVTS Nord og SIFER Nord inviterer med dette fagfolk som jobber med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner til opplæring i risikovurderingsverktøyene SARA-V3 og PATRIARK.
Påmelding SARA-V3 – 14-15.november
Påmelding Patriark 16.november

Kurset går over tre dager. Det er delt inn slik at man kan ta hele kurset med SARA -V3 og PATRIARK, eller man kan ta SARA -V3. Dersom man kun ønsker å ta PATRIARK må man ha tatt SARA -V3 tidligere.

Ingen kursavgift.

SARA-V3 er ett strukturert faglig risikovurderingsverktøy med fokus på partnervold, utviklet for ulike typer faggrupper som arbeider i kontekster der partnervold er et tema. Rettighetene til den norske versjonen tilligger Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER), Haukeland universitetssjukehus.

PATRIARK er retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold. Forfattere av PATRIARK er P. Randall Kropp, Henrik Belfrage og Stephen D. Hart.

Kursene søkes godkjent som vedlikeholdsaktivitet for spesialistutdannede hos psykologforeningen.

Datoer

14 -15 november 2023 – SARA- V3
16 november 2023 – PATRIARK

Kursholdere:

Solveig Karin Bø Vatnar
Cand.psychol. (1995), spesialist klinisk voksenpsykologi (2002) og PhD (2009). Professor, Høgskolen i Molde og forsker ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER), Oslo universitetssykehus.

Har arbeidet med vold i nære relasjoner siden 1998, som forsker, veileder og terapeut. Medlem av regjeringens Kvinnevoldsutvalg, NOU 2003: 31, Våpenlovutvalg, NOU 2011:19; Partnerdrapsutvalg 2018 –d.d., og ledet arbeidet med å oversette SARA-V3 og B-SAFER.

 

 

Merete Berg Nesset
Psyk.spl., PhD i klinisk medisin, NTNU. Konst. seksjonsleder ved St.Olavs Hospital, avd. Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri (SIFER) i Trondheim.
Har arbeidet med vold i nære relasjoner siden 2004. Deltatt i EØS prosjekt om vold i nære relasjoner, og i oversettelsen av SARA-V3 og B-SAFER. Underviser og veileder ulike yrkesgrupper som arbeider med vold i nære relasjoner.