Wibeke Pedersen

Stilling: Spesialkonsulent Fagområde: Vold og seksuelle overgrep E-post: Wibeke.Pedersen@unn.no Telefon: +98 87 56 50
Wibeke Pedersen

Wibeke er utdannet sykepleier, med videreutdanning i psykisk helsearbeid og voldsrisikovurdering/- håndtering, samt master i helseledelse.

Hun har jobbet som sykepleier i spesialisthelsetjenesten ved ulike enheter innen psykisk helsevern. Hun har også jobbet noen år ved somatisk avdeling.

Hun jobber innenfor:

  • vold og seksuelle overgrep