Kompetanseutvikling rus & vold  

KORUS Nord og RVTS Nord inviterer til webinar om nettressursen «Kompetanseutvikling rus og vold» 

Webinaret vil introdusere tilbudet om kompetanseheving Rus & vold, som tilbys den nordligste landsdelen av KORUS Nord og RVTS Nord. 

Ledere, behandlere, miljøpersonale og saksbehandlere i ulike deler av rus- og psykiske helsetjenester, både i kommunene og spesialisthelsetjenesten. 

Nettressursen «Kompetanseutvikling Rus & Vold» er laget av RVTS og KORUS for å heve behandleres, miljøpersonells og saksbehandleres kompetanse på fagområdene rus og vold. 

Nettressursen består av forskjellige kunnskapsmoduler om rus og vold. Noen av modulene gjennomføres som E-læring, og andre vil være workshop moduler. KORUS og RVTS skal bistå med å implementere nettressursen og de ulike kunnskapsmodulene i tjenestene. 

Se nettsiden for mer informasjon

11. april 2024 10:00 – 11:00

Digitalt

RVTS Nord