Hvilken innvirkning kan tro, folketro og små samfunn ha på avdekking og forebygging av seksuelle overgrep i Sápmi? 

Samarbeidsforum for vold og overgrep i samiske samfunn har som formål om å øke samarbeid, dele erfaringer og være en drivkraft for endringsarbeid i forebygging og bekjempelse av vold og overgrep i samiske samfunn. Vi skal også bistå tjenesteapparatet i kommunene med kunnskap og kompetanse. 

Fysisk påmelding – påmeldingsfrist 27.08.24
Digital påmelding – påmeldingsfrist 13.09.24

Program finner dere nederst på siden

I et samarbeid mellom RVTS Nord, RVTS Midt, NASAK, Samisk kirkeråd, Smiso Troms, Konfliktrådet Finnmark, Nord universitet og Statens barnehus inviterer vi til en nasjonal konferanse i Trondheim der vi setter søkelys på seksuelle overgrep.  

Voldtektsutvalgets nylig lanserte rapport viser at seksuelle overgrep er et alvorlig samfunnsproblem i Norge. Rapporter har vist at dette også er et alvorlig problem i Sápmi. Enkelte studier viser at samiske kvinner er mer utsatte for seksuell vold enn andre kvinner. Manglende kulturforståelse i hjelpeapparatet kan være en barriere for avdekking av seksuelle overgrep. Innsikt i hvordan tro og folketro skaper mening og forståelse, eller hvordan lokalsamfunn kan virke som en barriere eller risikofaktor for seksuelle overgrep er viktige faktorer for godt arbeid med forebygging og avdekking.  

Alle medlemmer i samarbeidsforumet, det brede hjelpeapparatet som møter samiske barn og voksne, øvrig hjelpeapparat og frivillige organisasjoner.  

  • Tilskuddsmidler fra Justis- og beredskapsdepartementet gjør at vi kan tilby konferansen gratis. Reise og opphold må dekkes av den enkelte.
  • Påmeldingsfrist for konferansen er 27.08.24. Bindende påmelding. Du vil bli fakturert kostander for dagpakker ved manglende oppmøte. 
  • Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke RVTS Nord om reisestøtte for deltakelse. Reisestøtte søkes innen 16.08.24 til rvts@unn.no og merkes “Søknad reisestøtte samarbeidsforum”. Oversikt over utgifter må vedlegges. Ved stor pågang vil RVTS Nord gjøre prioritering av hvor mange fra samme organisasjon og hvem som kan få reisestøtte.  Bruk dette skjemaet
  • Det er lagt av et visst antall rom på Scandic Nidelven til kr. 1650 kr. pr. Natt. For booking av hotellrom, bruk bookingkode BRVT160924. Denne koden kan brukes frem til 2. august.  
  • Medlemmer i samarbeidsforumet som også skal delta på nettverksmøte 18.09.24 og felles middag, melder seg på ved å hake av for dette i ordinær påmeldingslenke
08:15- 09:00 Registrering og morgenkaffe
09:00- 09:15Kulturelt innslag
Marja Mortensson
09:15- 09:30Åpning
Konferansierer Liv Eli Gaup og Siri Leraand
Ungdom
Pause
Læstadianisme, seksualitet og kropp – historiske perspektiver        
Torjer Olsen
Pause
Innhold kommer
11:30- 12:30Lunsj
Psykologiske konsekvenser av overgrep i religiøse miljøer, med utgangspunkt i samiske erfaringer
Elisabeth Gerhardsen
Pause
Betraktninger fra lulesamisk og sørsamisk område
Rolf Steffensen og Einar Bondevik
Verktøy og hjelpetilbud til forebygging av seksuelle overgrep
Marita Sandvik
Pause
Når tausheta svir- erfaringer fra møter med utsatte
Gunn Mirja Eikseth
15:00Streaming avsluttes på grunn av sensitivt innhold
Erfaringsdeling- utsattes perspektiv på møte med hjelpeapparatet
Johan Inge Greff i samtale med bruker
15:45- 16:00Avslutning

Torjer A. Olsen er professor i urfolksstudier ved Senter for samiske studier (UiT Norges arktiske universitet). Olsens forskningsinteresser inkluderer urfolk og utdanning, makt og metodologi i forskning, og kjønn i samiske sammenhenger. Olsen er av sjøsamisk og norsk familie fra Tromsøområdet.

Elisabeth Gerhardsen er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, og har siden 2000 jobbet med samiske barn, unge og voksne for SANKS (Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste i psykisk helsevern og rus). Hun har siden 2009 jobbet med samer bosatt utenfor Finnmark, og er tilknyttet SANKS sitt nasjonale team. Dette teamet har mye kompetanse på ulike samiske grupper; lokale samfunnsforhold, historiske, religiøse og kulturelle ulikheter innen den samiske befolkningen. Elisabeth er en erfaren foredragsholder, som underviser på universiteter, høyskoler og i ulike andre fora med samiske temaer.

Rolf Steffensen har virket som prest i lulesamisk område over flere år. Han har også vært ordfører i Hamarøy kommune.

Einar Bondevik er prest i sørsamisk område. Han er også politiker.

Marita Sandvik er vernepleier og har master i psykisk helsearbeid. Hun har erfaring fra arbeid med volds- og seksuallovbruddsproblematikk. Marita jobber som rådgiver ved RVTS Midt.

Gunn Mirja Eikseth er pedagog og spesialpedagog. I dag jobber hun ved en Montessoriskole. Hun har også jobbet ved tidligere SMISO Vest-Finnmark. Gjennom denne jobben har hun erfaring med å møte utsatte fra samiske områder.

Johan Inge Greff er klinisk psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i familieterapi, kognitiv adferdsterapi, ART og psykososialt arbeid. Han har bakgrunn fra Familiens hus, BUP og psykisk helsevern for barn/unge og voksne. Johan Inge jobber i dag på NASAK.