Hvilken innvirkning kan tro, folketro og små samfunn ha på avdekking og forebygging av seksuelle overgrep i Sápmi? 

Samarbeidsforum for vold og overgrep i samiske samfunn har som formål om å øke samarbeid, dele erfaringer og være en drivkraft for endringsarbeid i forebygging og bekjempelse av vold og overgrep i samiske samfunn. Vi skal også bistå tjenesteapparatet i kommunene med kunnskap og kompetanse. 

Fysisk påmelding – påmeldingsfrist 27.08.24
Digital påmelding – påmeldingsfrist 13.09.24

I et samarbeid mellom RVTS Nord, RVTS Midt, NASAK, Samisk kirkeråd, Smiso Troms, Konfliktrådet Finnmark, Nord universitet, Porsanger kommune og Statens barnehus inviterer vi til en nasjonal konferanse i Trondheim der vi setter søkelys på seksuelle overgrep.  

Voldtektsutvalgets nylig lanserte rapport viser at seksuelle overgrep er et alvorlig samfunnsproblem i Norge. Rapporter har vist at dette også er et alvorlig problem i Sápmi. Enkelte studier viser at samiske kvinner er mer utsatte for seksuell vold enn andre kvinner. Manglende kulturforståelse i hjelpeapparatet kan være en barriere for avdekking av seksuelle overgrep. Innsikt i hvordan tro og folketro skaper mening og forståelse, eller hvordan lokalsamfunn kan virke som en barriere eller risikofaktor for seksuelle overgrep er viktige faktorer for godt arbeid med forebygging og avdekking.  

Program

Vi har mange spennende innlegg på konferansen, og jobber for fullt med å ferdigstille program. Noen av de vi får høre er Torjer Olsen fra UIT som skal snakke om hvordan religion i Sápmi kan påvirke tilnærmingen til seksuelle overgrep. Mona Kiil fra UIT/NKVTS skal snakke om normalisering av seksuelle overgrep i nordnorske kystsamfunn og Elisabeth Gerhardsen fra Sanks om seksuelle overgrep i religiøse miljøer. Program kommer.  

Målgruppen for konferansen er alle medlemmer i samarbeidsforumet, det brede hjelpeapparatet som møter samiske barn og voksne, øvrig hjelpeapparat og frivillige organisasjoner.  

Info

  • Tilskuddsmidler fra Justis- og beredskapsdepartementet gjør at vi kan tilby konferansen gratis. Reise og opphold må dekkes av den enkelte.
  • Påmeldingsfrist for konferansen er 27.08.24. Bindende påmelding. Du vil bli fakturert kostander for dagpakker ved manglende oppmøte. 
  • Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke RVTS Nord om reisestøtte for deltakelse. Reisestøtte søkes innen 16.08.24 til rvts@unn.no og merkes “Søknad reisestøtte samarbeidsforum”. Oversikt over utgifter må vedlegges. Ved stor pågang vil RVTS Nord gjøre prioritering av hvor mange fra samme organisasjon og hvem som kan få reisestøtte.  Bruk dette skjemaet
  • Det er lagt av et visst antall rom på Scandic Nidelven til kr. 1650 kr. pr. Natt. For booking av hotellrom, bruk bookingkode BRVT160924. Denne koden kan brukes frem til 2. august.  
  • Medlemmer i samarbeidsforumet som også skal delta på nettverksmøte 18.09.24 og felles middag, melder seg på ved å hake av for dette i ordinær påmeldingslenke