Kommunal handlingsplan

En hjelp for kommuner til utarbeiding av kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

[responsive_embed][/responsive_embed]

Nettsiden kan du finner her

Nettressursen er utviklet av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), og vi kan bistå kommunene i utarbeiding av kommunal handlingsplan. RVTS Nord har kompetanse om selvmordsforebygging og forebygging av selvskading, og oppfordrer derfor kommuner til å kontakte oss.

Kontakt info

rvts@unn.no

Foto: елена калиничева, Adobe stock