Illustrasjon Introduksjonskurs EXIT 24-25.november 2022. Påmelding på nikut.no

Introduksjonskurs EXIT

RVTS Nord i samarbeid med Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon (NIKUT) og Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Salten (RKK-Salten) arrangerer denne høsten opplæring for EXIT-gruppeledere

En ny gruppe startet opp i Bodø 24 august

Vi åpner nå for påmelding til neste gruppe som vil starte i Bodø i januar 2023. For å søke på guppelederutdanningen kreves det at man deltar på et introduksjonskurs med gjennomgang av grunnelementene i EXIT metoden, der stresshåndtering og stabilisering med kunst og uttrykksterapeutiske metoder blir vektlagt.

I oktober arrangeres det et introduksjonskurs i Oslo “Introduksjonskurs EXIT – 28 – 30 oktober”

Introduksjonskurs EXIT – november (digitalt)

Illustrasjon Introduksjonskurs EXIT 24-25.november 2022. Påmelding på nikut.no

Du er velkommen til å delta på forkurs der vi setter fokus på kreative metoder for å skape gruppeidentitet og rom til utforsking for den enkelte.

Kurset teller som obligatoriske forkurs til  EXIT utdanningen ved NIKUT.

Om kurset:

Gjennom kreative uttrykk, tegning, maling, bevegelse, oppstår det en plattform «her-og- nå», for dialog og formidling, der sansene står sentralt i forhold til indre følelser. Du vil også lære enkle mestringsteknikker (psykoedukasjon) for å bygge og styrke egne ressurser (resilience). Kurset er spesielt relevant for deg som arbeider i helsevesenet, med utdanning, kommunikasjon, kunstinstitusjoner eller miljøterapi, og alle som er interessert i å utvide sin verktøykasse for å inkludere mer kreative og estetiske tilnærminger på jobb.

  • 23 november traumeforståelse fra et kunst og uttrykksterapeutisk perspektiv
  • 24 og 25 november: introduksjonskurs EXIT

Pris: kr 4000 totalt (kr 1500 for dag 1)

Kurset er digitalt og RKK Salten gir økonomisk støtte til deltakere fra Salten. For andre deltakere  er det mulig å søke om støtte til deltakeravgift fra RVTS Nord.